Sekite mus

ADR (Pavojingų krovinių gabenimas): išsami informacija

Pavojingų krovinių gabenimas

Pavojingi kroviniai (ADR) yra ypatinga krovinių rūšis, tad jų gabenimui keliami griežtesni reikalavimai – šie kroviniai susiję su padidinta saugumo rizika. Apžvelkime, kokie esminiai reikalavimai taikomi šių krovinių gabenimui.

Kas yra pavojingi (ADR) kroviniai?

Pavojingi kroviniai, žymimi raidėmis ADR – tai tokie kroviniai, kurie yra potencialiai pavojingi. Tai reiškia, kad krovinį sudarantys produktai ar medžiagos kelia riziką žmonėms ir gyvūnams, aplinkai ar turtui. Vežant tokius krovinius reikia imtis ypatingų saugos priemonių, todėl jų transportavimas yra griežtai reglamentuojamas.

ADR trumpinys reiškia nuorodą į pavojingų krovinių gabenimo Europoje sutartį, kuri buvo pasirašyta 1957 metais. Lietuva taip pat yra prisijungusi prie šios sutarties (nuo 1995 m.). Prie šios sutarties prisijungė ir jos laikosi daugelis šalių Europoje ir už jos ribų – tai užtikrina saugų tarptautinį krovinių judėjimą.

Pavojingų krovinių pavyzdžiai

Pavojingais kroviniais gali būti įvairios medžiagos, gaminiai, dujos – viskas, kas yra potencialiai pavojinga aplinkai. Pavyzdžiui, degios dujos ar skysčiai, įvairios nuodingos medžiagos ir kt. Pavojingiems kroviniams priskiriami degalai, sausasis ledas, įvairios cheminės medžiagos – valikliai, plovikliai ir kt., turintys ėsdinančių savybių.

Kodėl reikalingos specializuotos žinios ir mokymai, norint transportuoti pavojingus krovinius?

Pavojingų krovinių vežimas yra sudėtingas ir reikalauja ypatingų atsargumo priemonių. Būtina laikytis ne tik keliamų reikalavimų, bet ir turėti specialiųjų žinių. Tai leidžia sumažinti įvairių nelaimingų atsitikimų riziką. Vairuotojų patikrai ir žinioms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes avarijos atveju, kai vežami ADR kroviniai, pasekmės gali būti itin skaudžios.

Pavojingų krovinių reguliavimas ir priežiūra

Pavojingų krovinių gabenimas yra susijęs su didesne rizika, todėl ši sritis yra griežtai reglamentuota tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniaisi teisės aktais. Kaip minėta, pati ADR santrumpa kilo iš tarptautinės pavojingų krovinių gabenimo sutarties, prie kurios prisijungė daugybė šalių. Šios sutarties normos yra perkeltos ir detalizuotos nacionaliniuose teisės aktuose.

Įstatymiškai įtvirtinti reikalavimai, kaip pavojingi kroviniai turi būti gabenami, kaip gali būti sandėliuojami ir valdomi. Reikalavimų nepaisymas gresia griežtomis sankcijomis vežėjui, tačiau daug svarbiau ne baudos, o žmonių ir aplinkos saugumas – dėl to ADR kroviniai patikimi tik aukštos kvalifikacijos specialistams.

Pavojingų krovinių klasifikavimas

Pavojingi kroviniai gali pasižymėti labai skirtingomis savybėmis, o nuo jų priklauso jų gabenimo sąlygos. Siekiant išvengti perteklinių reikalavimų, ADR kroviniai yra suskirstyti į klases, kurioms taikomos skirtingos gabenimo, sandėliavimo ir valdymo taisyklės.

Skiriamos 9 klasės ir detaliai numatoma, kokių saugumo priemonių reikia imtis kiekvienos nelaimės atveju. Šios klasės dar vadinamos Kemlerio kodu – tai pavojaus identifikavimo numeris, kuris turi būti nurodytas ant kiekvieno pavojingo krovinio.

Pavojingų krovinių identifikavimas

ADR krovinių identifikavimo reikalavimus numato tarptautinė ADR krovinių gabenimo sutartis. Ryškus skiriamasis ženklas yra oranžinės spalvos lentelė ir Kemlerio kodas. Žymėjimas padeda identifikuoti krovinį ir imtis reikalingų saugumo priemonių.

Žymėti reikia ne tik patį krovinį, bet ir puspriekabes bei cisternas. Šią funkciją atlieka rombo formos ženklai, pavyzdžiui, liepsna žymi, kad krovinys yra degus. Po tokiu ženklu taip pat būtina pažymėti krovinio klasę (jei yra – ir poklasį) – nelaimės atveju taip bus galima greičiau identifikuoti krovinį ir imtis atitinkamų priemonių.

ADR krovinių turinys yra potencialiai pavojingas žmonėms, gyvūnams, aplinkai ir turtui. Dar daugiau – kai kurių medžiagų nuotėkis gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį tam tikrai vietovei ar ekosistemai, net kainuoti gyvybes. Dėl to tokių krovinių gabenimas yra griežtai reglamentuotas ir prižiūrimas – užtikrinti saugumą padeda tarptautinės sutartys ir įvairiose šalyse atpažįstamas žymėjimas. Tik atsakingai laikantis visų keliamų reikalavimų, ADR kroviniai gali saugiai pasiekti tikslinę vietą.

Jungtinių Tautų Pavojingų (ADR) krovinių kodų lentelė

Pavojingų krovinių klasė Jungtinių Tautų numeriai (JT Nr.) Klasifikacija

1. Sprogmenys

0100 – 0999 1.1. Medžiagos, keliančios masinio sprogimo pavojų
1000 – 1999 1.2. Medžiagos, keliančios projekcijos pavojų, bet ne masinio sprogimo pavojų
2000 – 2999 1.3. Medžiagos, keliančios gaisro pavojų ir nedidelį sprogimo pavojų arba nedidelį projekcijos pavojų, arba abu šiuos pavojus, bet ne masinio sprogimo pavojų
3090 – 3599 1.4. Sprogios medžiagos, kurios nekelia didelio pavojaus
3600 – 3999 1.5. Labai nejautrios medžiagos, keliančios masinio sprogimo pavojų
4100 – 4999 1.6. Labai nejautrūs gaminiai, kurie nekelia masinio sprogimo pavojaus

2. Dujos

1066 – 1954 2.1. Degiosios dujos
1956 – 2099 2.2. Nedegios ir netoksiškos dujos
2201 – 2399 2.3. Toksiškos dujos

3. Degiosios skystosios medžiagos

1223 – 1350 Degieji skysčiai

4. Degiosios kietosios medžiagos

1360 – 1399 4.1. Degiosios kietos medžiagos
1400 – 1499 4.2. Savaime užsiliepsnojančios medžiagos
1560 – 1599 4.3. Medžiagos, kurios veikiamos vandens, išskiria degias dujas

5. Oksiduojančios medžiagos

1480 – 1499 5.1. Oksiduojančios medžiagos
3100 – 3999 5.2. Organiniai peroksidai

6. Toksiškos dujos

2900 – 2990 6.1. Nuodingos medžiagos
2814 – 2815 6.2. Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos

7. Radioaktyvios medžiagos

2910 – 2999 Radioaktyviosios medžiagos

8. Ėdžiosios medžiagos

1760 – 2799 Ėdžiosios ir (arba) koroziją sukeliančios medžiagos

9. Kitos pavojingos medžiagos

3077 – 3500 Įvairios pavojingos medžiagos
Kitos naujienos
transportavimo keliais privalumai verslui

Kroviniams transportuoti naudojamos keturios pagrindinės transporto rūšys: kelių transportas, traukiniai, laivai ir lėktuvai. Kelių transportas nėra laikomas nei pigiausiu, nei ekologiškiausiu būdu gabenti krovinius, tačiau

Skaityti plačiau
Kodėl logistika yra tokia svarbi įmonėms?

Remiantis klasikine samprata, logistika suprantama kaip produktų judėjimas nuo gamintojo iki vartotojo. Natūralu, kad šiame kelyje gali pasitaikyti ne vienas tarpininkas, juolab jog globalioje šiuolaikinėje

Skaityti plačiau
distribucijos svarba kroviniu pervezimuose

Internetinės prekybos apimtims augant, neišvengiamai didėja ir distribucijos poreikis. Jau nekalbant apie tai, kad šia paslauga naudojasi gamybos, importo, eksporto, didmenos ir kitos įmonės. Panagrinėkime,

Skaityti plačiau